Brief van huisarts aan Eerste Kamer

Berber Pieksma, huisarts te Steenbergen, schreef een brief aan de Eerste Kamer:

Aan de Eerste Kamer-leden
Steenbergen, 24 mei 2021

Geachte Eerste Kamer-leden,

Morgen gaat u het voorstel wetswijziging Gezondheidswet en eventuele verlenging van de Noodwet met elkaar bespreken, c.q. erover stemmen. Er rust een zware last op uw schouders:Wat er op het moment gebeurt zal zeer waarschijnlijk in een proces eindigen vergelijkbaar met dat van Neurenberg na de tweede wereldoorlog. Is er sprake van een derde wereldoorlog? De minister president sprak van een “oorlog met het virus”. Niets is minder waar. “Du moment” dat er een medicijn bekend was werd het verboden door de inspectie voor volksgezondheid. Heel bijzonder. Ik heb nog nooit gezien dat men in een oorlog de wapens meteen aan de kant legt… En heden ten dage heeft diezelfde inspectie bedacht haar artsen te moeten afstraffen met een boete beginnend met enkele duizenden euro’s tot maximaal 150.000 Euro indien de betreffende arts chloroquine of ivermectine voorschrijft daar waar internationaal en inmiddels bevestigd door onderzoek in het LUMC gebleken is dat beide medicijnen uitstekend geneeskrachtig zijn bij Covid19.

Als u bedenkt dat:
1) Marion Koopmans tot 2018 werkte bij het SARS-laboratorium in Wuhan,
2) Fauci opdracht heeft gegeven in datzelfde laboratorium onderzoek te doen naar het vergroten van de virulentie (gaining function) van Corona-virus inmiddels bekend bij de Senaat van de VS,
3) dat Drosten en Koopmans de huidige PCR-test hebben ontwikkeld,
4) dat deze PCR-test volgens de uitvinder van het principe van de PCR-test nooit gebruikt mag worden voor diagnostiek bij gezonde mensen,
5) dat Drosten de Van Dissel is voor Duitsland,
6) dat Peter Borger aangetoond heeft dat de PCR-test vlgs Drosten/Koopmans niet deugt op tien essentiële punten (zie peerreview Peter Borger van de PCR-test Drosten/Koopmans en zie Youtube film-link in bijlage),
7) dat de WHO begin 2020 stelde dat de IFR toch een stuk lager bleek dan de 3,4 % zoals eerder gesteld, dat uiteindelijk de sterfte tgv van Covid19 lager ligt dan die tgv influenza,
8) dat influenza ineens wonderlijk genoeg in Nederland zou zijn verdwenen,
9) dat huisartsen tijdens de eerste golf buitenspel zijn gezet,
10) dat zinnige adviezen over ventilatie in diezelfde periode in de wind zijn geslagen,
11) dat diezelfde zinnige adviezen nu ruim een jaar later wel worden aangeraden door de RIVM,
12) dat in de VS zeven universiteiten de CDC aanklagen vanwege het feit dat van 1500 sterfgevallen aangemerkt als Covid19-sterfte er bij patholoog-anatomisch onderzoek er niet één keer SARS-cov-2 kon worden aangetoond echter wel steeds influenza A of B,
13) dat kinderen en volwassenen tot 75 jaar geen enkele reden hebben tot de angst die stelselmatig door de tv-media worden aangewakkerd,
14) dat patiënten met luchtweginfecten op de IC nooit met hoge druk beademd mogen worden en zeker nooit op de buik mogen worden gelegd,
15) dat de heer Gommers bang is om op de IC’s zich te vervelen…!!!! voor het geval we aan IC-uitbreiding zouden doen,
16) dat het MKB door de lockdowns vernietigd wordt,
17) dat onze schoolgaande kinderen volledig onterecht mankerend onderwijs krijgen en neerslachtig worden gemaakt door gebrek aan sociaal gezonde gedragsmogelijkheden,
18) dat mensen neerslachtig worden door aanhoudende vrijheidsbeperking,
19) dat de wachtlijsten voor ziekenhuizen onterecht lang worden door deze obstructie in de gezondheidszorg………..

dan zult u zich realiseren dat u niet over één nacht ijs moet gaan, maar dat u er verstandig aan doet onderstaande genoemde filmpjes te bekijken en u te realiseren dat deze oorlog al jaren geleden gepland is door de World Economic Forum met als doel het failliete banksysteem om te zetten in een digitale waarbij de identiteit van ieder mens vastgelegd zal worden in een subcutaan vaccinatiepaspoort (het teken van het Beest).

Weet u nog dat het allemaal begon met een gezondheidscrisis waarin we de zwakkeren moesten beschermen? Dat er zorgschaarste was: IC-bedden en handen aan het bed tekort? Er is door particulieren aangeboden een leegstaand ziekenhuis in te richten als Covid-ziekenhuis en er is een boot aangeboden met 500 a 600 bedden. Beide mogelijkheden zijn afgewezen met als argument dat er genoeg capaciteit was. In een gesprek van voorzitter KNMG (artsenfederatie) Heman met mij vertelde hij, op mijn suggestie van een extra ziekenhuis, dat zo’n extra ziekenhuis een miljard zou kosten. Dat men daar over gedacht had, maar losgelaten had vanwege de personeelskosten. Op mijn voorstel militairen om te scholen bevestigde hij dat er militairen omgeschoold werden voor de zorg. Twee dagen na dat gesprek bleek dat die militairen ingezet werden in XL-teststraten. Eergisteren begreep ik dat de Rekenkamer aangeeft dat er 5 a 9 miljard Euro verdwenen is uit de pensioenpot tgv Covid-beleid door de heer De Jonge.…. Dat extra ziekenhuis zou heel wat minder schade hebben opgeleverd….. Kortom zorgschaarste is niet het probleem.

Een oplossing zoeken voor Covid19 is ook niet het plan van dit kabinet aangezien we weten dat de bewezen effectieve medicatie voor een dergelijk virusbeeld als bij Covid19 verboden wordt door de geneeskundige inspectie op straffe van 150.000 euro maximaal. Afgelopen week stond er nog even ter opfrissing in ons vakblad Medisch Contact dat het wel begint met ettelijke duizenden euro’s boete. Intimidatie ipv stimuleren geneeskunde?? Ik meldde het al maar wrijf het graag nog eens in…… Huisarts zijn met de eed van Hippocrates in gedachten wordt door deze regering onmogelijk gemaakt. Norm zou zijn bij schade aanrichten door foute zorg dat er een tuchtprocedure komt.

Nu zijn we inmiddels “gewend” dat intimidatie tot het gebruikelijke arsenaal van de inspectie behoort: Het begon met het verbieden van het voorschrijven van hydrochloroquine aan collega Rob Elens, vervolgens het waarschuwen van collega Marije Berkelaar dat zij haar status van huisarts zou kwijtraken als zij nogmaals zou zeggen tegen haar patiënten dat knuffelen gezond is. En nu is als klap op de vuurpijl het voorschrijven van ivermectine en hydrochloroquine verboden terwijl er uitvoerige documentatie bestaat over de bijzonder positieve effecten van met name ivermectine. Een wondermiddel wordt het wel genoemd. Er hoeft niemand de IC in mits tijdig gegeven.

Voor hen die hoorden dat HCQ gevaarlijk zou zijn: Er heeft een artikel in het gerenommeerde blad The Lancet gestaan, dat zou bewijzen dat HCQ gevaarlijk is, dat na 3 weken is teruggeroepen wegens incorrectheid. Mocht een patiënt kwetsbaar lijken is met name de huisarts bij uitstek geschikt om zo iemand te controleren middels een ECG die praktisch iedere huisarts tegenwoordig in eigen praktijk kan laten maken. Dit artikel moest aantonen dat HCQ niet hielp en gevaarlijk was. Voor de goede orde: HCQ wordt al 40 jaar voorgeschreven tegen malaria zonder enig vooronderzoek aan Afrika-gangers. Ivermectine is sinds september bekend ivm haar fantastische werking. Zie bijlage: FLCCC Pierre Kory.

Wat we nu zien is dat de gevaccineerden voor 60 procent van de positieve testen (patiënten á la RIVM) zorgen en voor 100% van de ziekenhuisopnames. Ik begrijp dat dit ongelooflijk lastige kost voor u is en ik vraag u allen dan ook om tegen dit wetsvoorstel te stemmen en de filmpjes die ik mee stuur in alle rust te bekijken. Vanwege de enorme censuur is het lastig correcte wetenschappelijke informatie te krijgen. Ik vraag u kritisch in uw omgeving te kijken: Wie zijn werkelijk ziek, wie ken je die zonder enig onderliggend lijden jonger dan 70 is overleden zonder gevaccineerd te zijn. En dan is nu dus aan de orde als u iemand kent die ziek is: vraag of ze gevaccineerd zijn.

Zie ook het statistische plaatje van India in bijlage waar je prachtige afname van ziekte ziet na starten ivermectine-therapie en vervolgens enorme stijging na starten vaccinatiebeleid. Verder kunt u zien hoe Mexico-stad een enorme afname van ziekte en sterfte zag na starten ivermectine. Aan u als politici zijnde vraag ik: wat is het doel van deze wet? Verdere tweedeling van de bevolking? Bescherming van de gevaccineerden tegen de niet-gevaccineerden terwijl de waarheid is dat de dreiging juist uit de groep van de gevaccineerden komt. De beste therapie voor ons volk is nu te stoppen met deze gedragscontrole-terreur.

Weet u nog dat we altijd zeiden dat vieze handen in de zandbak voor kinderen goed was voor hun immuunsysteem? Isolatie, alcoholontsmetting, anderhalve-meter-samenleving en mondkapjes zijn bij uitstek ongeschikt en gecontraindiceerd voor het opbouwen van immuniteit. Dat de WHO-definitie betreffende groepsimmuniteit eind 2019 is gewijzigd in die zin dat zij alleen maar zou kunnen bestaan bij de gratie van vaccinatie komt de vaccinatie-industrie zeer goed van pas terwijl dat feitelijk een onjuiste definitie is.

Daarnaast is een aantal jaren eerder de WHO-definitie van een pandemie gewijzigd in die zin dat de ernst van de ziekte uit de definitie is gehaald. Simpele verkoudheid die zich verspreid kan een pandemie opleveren: Dit ziet u nu ook gebeuren: 98 % van de bevolking heeft geen last van het virus of een beetje verkoudheid. Voor de 2 % zieken geldt dat op zijn hoogst 0,23 % daarvan sterft….

Het tekort aan zorg is doelbewust beleid geweest dit afgelopen decennium. Wij huisartsen waren gewend ’s winters aan een beddentekort en het feit dat wij moesten overleggen met diverse ziekenhuizen wie of er nog plek had… In Duitsland kende men dit probleem niet: Daar zijn er per 100.000 inwoners 38 IC-bedden tegen 11 in Nederland. U heeft als Eerste kamer-leden het afgelopen jaar verschillende wetswijzigingen geaccepteerd.

Ik weet inmiddels dat u daartoe gekomen bent vanuit de gedachte dat u in samenwerking met het WEF zou zorgen voor een kordate aanpak van het klimaatprobleem, de sociale achterstanden in verschillende werelddelen, de gelijkheid, duurzaamheid en meer van die SDG’s (sociaal duurzame doelen) die D66 voorstaat maar in feite normaal humaan streven horen te zijn.

Mijn vraag aan u: Als het WEF het goed met de mensheid voor heeft én zij heeft de macht om diverse landen tegelijk hetzelfde te laten roepen, waarom heeft zij dan niet de discipline in zich om zelf binnen haar organisatie de belangrijkste onderwerpen aan te pakken: milieubeleid en daarmee klimaatbeleid? En sociaal acceptabele lonen zonder dit lugubere vaccinatie-experiment.

Nu is het duidelijk dat de WEF via vaccinatie depopulatie nastreeft en dat ziet als klimaatbeheersing. Wilt u daaraan mee werken? Verplichte vaccinatie met straks vaccinatiepaspoort/onderhuidse fluorescerende paspoortprints? Totale controle via 5G? China is coming…. Dat kan… maar ik ben geen Oeigoer…. Ik sta mij voor op normen en waarden waar mijn ouders en voorouders voor streden: het goede voorbeeld geven in vrijheid. U kunt nee zeggen en uitstel (liever afstel) vragen om eerst te doorgronden wat er eigenlijk allemaal meespeelt.

Ik wens u wijsheid.

Berber Pieksma, huisarts